Velkommen til foreldreportalen!


Skoleinnmelding
Brev om reservert skoleplass for barn med skolestart i august 2019 sendes ut til foresatte 29. november. Fra 30. november skal foresatte godkjenne skoleplassen. Dette må gjøres innen 14.12.2018. For å godkjenne skoleplassen må du først logge inn med ID-porten i lenken over, eller ved å trykke her.

Ny søknad / Søknad om overflytting
For å legge inn ny søknad om plass eller overføring til en ny barnehage eller SFO velger du Søk Barnehageplass eller Søk SFO i menyen over. Det samme søknadsskjemaet benyttes ved søknad om overflytting til annen barnehage eller SFO. Du skal ikke logge inn for å søke plass eller for overflytting. For barnehage skal du heller ikke logge inn for å søke annen plasstype.

Innlogging
Dersom du er folkeregistrert i Oppegård kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.) Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, evt. dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Oppegård kommune), så kan du søke uten å være innlogget. Når du er innlogget, vil du også kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.
NB! Det er ikke mulig å endre en barnehagesøknad i perioden 2. mars til og med 31. mars.

Tilbud om plass
Tilbud om plass vil bli sendt til oppgitt e-postadresse. For å svare på tilbud om plass, må du være innlogget med MinID/BankID. Dersom svar ikke foreligger innen fristen, vil tilbudet om plass bortfalle. Det er ikke mulig å svare på tilbud etter at svarfristen er gått ut.

Endring av plass eller oppsigelse
For å endre eksisterende plass eller si opp plassen må du være innlogget